сряда, 14 ноември 2012 г.

КоалаВид: Phascolarctos cinereus , Коала
Род: Phascolarctos

Семейство: Phascolarctidae, Коали
Подразред: Vombatiformes, Вомбатоподобни
Разред: Diprotodontia, Двурезцови торбести
Подклас: Marsupialia, Двуутробни
Клас: Mammalia, Бозайници
Тип: Chordata, Хордови

Природозащитен статут: Уязвим вид

Разпространение: Коалата е ендемичен вид, разпространен във вътрешните и крайбрежните евкалиптови гори в югоизточна Австралия.

Популация: Популацията е стабилна и наброява 80 000 до 100 000 индивида, но въпреки това е уязвима, например от горски пожари, които биха могли да унищожат ареала и източника на храна – евкалиптовата гора.

Продължителност на живота: 15 до 20 години

Размери: Достига от 60 до 85 см и има тегло от 5 до 15 кг.

Оцветяване: Козината на коалата може да бъде оцветена в сиво, сиво-кафяво, бяло или черно.

Начин на живот и хранене: Растителноядно животно. Коалата се храни единствено с листата на евкалиптовото дърво и голяма част от живота й преминава в неговата корона. Захваща се за клоните със задните  си крака, както и със здравите си нокти. Когато е на земята (най-често за да се премести на друго дърво), тя се придвижва тромаво и мудно (с най-много 10 км/ч). Тя прекарва 80% от денонощието или общо 19 часа в сън на някой дебел клон в короната на евкалипта. След като се събуди обикновено през нощта  или в ранните сутрешни часове тя започва да се храни и прекарва три от общо петте си активни часа в хранене. Изяжда от 500 до 1000 гр евкалиптови листа, като ги дъвче продължително преди да ги погълне. Коалата не пие вода, набавя си я от листата, както и всички необходими хранителни вещества.

Размножаване: Женската коала достига полова зрялост на 2-3 години, а мъжката на 3-4 години. Здрава женска коала може да ражда по едно малко всяка година в продължение на 12 години. Размножителният период е от декември до март. Бременността продължава 35 дни. Коалата е двуутробно животно. Малкото се ражда безпомощно и с размер 20 мм. Първите  шест месеца от живота му преминават в торбата на майката, където е в безопасност и се храни с мляко. През този период се развиват неговите очи, уши и му пораства козина. На шестмесечна възраст то започва да излиза от торбата, да изучава външния свят и да опитва от евкалиптовите листа. Напуска торбата когато стане на 1 година, но остава на територията на майката. На 2-3 годишна възраст малката коала се установява на собствена територия.

3 коментара: